เกี่ยวกับเรา

ที่มา= ร้านดุจเดือนฟลอริส  

เป็นการทำการตลาดออนไลน์ของร้านกชกรฟลอริส โดยหลานสาวของน้าไก่ คือน้องก้อย หรือดุจเดือน ที่สะสมประสบการณ์กับน้าไก่มากว่า 10 ปี จึงได้จัดทำเวปไซด์เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างฐานลูกค้าในกลุ่ม ที่ใช้ SocialNetwork และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งร้านกชกรฟลอริสเปิดมาแล้วเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และได้จดทะเบียนห้างหุ่นส่วนจำกัดเรียบร้อย ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและจ่ายเงิน โดยผ่านระบบการจ่ายของเวปไซด์ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ร้าน 

ชื่อเวปไซด์ www.dujduanflorist.com
ชื่อร้าน = ร้านดุจเดือนฟลอริส  
ที่อยู่ = บ้านเลขที่ 178  ซอยจรัญ 40/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700