M1031

THB13,000.00

M1031 M1031 M1031 M1031
M1031
M1031
M1031
M1031
รายละอียด :
ช่อแบงค์พับ
ดอกพับจากแบงค์  500  บาท  จำนวน  4  ดอก
ดอกพับจากแบงค์  100  บาท จำนวน 13 ดอก

ใช้แบงค์รวมทั้งหมด  9900 บาทในการพับ
แบงค์ 3 ใบ  พับได้ 1 ดอก

จัดและตกแต่งตามรูป
ต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน
การจัดส่ง :
มีบริการจัดส่งด่วน  ถึงมือผู้รับ ฟรี
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร -  นนทบุรี 
จัดส่งตั้งแต่ 07.00 น. - 24.00 น. ทุกวัน
ส่งด่วน++ ใช้เวลา 1 ชม. - 2 ชม. ในบางพื้นที่
รายการสั่งซื้อ :